Woonvisie - gemeente 's-Hertogenbosch

Beste,

 

De gemeente ‘s-Hertogenbosch werkt aan een nieuwe woonvisie. We zijn heel blij dat honderden inwoners, professionals en partners uit de gemeente hierover met ons hebben meegedacht. Dank ook voor uw bijdrage!

In deze mail informeren we u over de volgende stappen in het proces naar een nieuwe Woonvisie.

 

Wat is er in de participatie-fase opgehaald?

Gezamenlijk zijn de opgaven en uitdagingen, maar ook de kansen, oplossingen en ambities voor het wonen in ’s-Hertogenbosch in beeld gebracht. Dit is een belangrijke basis voor de nieuwe Woonvisie.

 

Discussie in de Raadscommissie Omgeving

Met uw inbreng, het woonwensenonderzoek en de woningmarkt-analyse is nu een discussienotitie voorbereid. Op 26 november gaan de leden van de Raadscommissie Omgeving hierover in gesprek. Zo geven zij richtingen mee voor de uiteindelijke Woonvisie.

 

 

Toewerken naar de definitieve woonvisie

Na de discussie in de Raadscommissie, werken we aan de uiteindelijke Woonvisie. Die leggen we in het eerste kwartaal van 2020 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. We zullen u daarover op de hoogte houden.

 

Vragen?

Als u vragen heeft, kunt u die stellen via wonen@s-hertogenbosch.nl.

Als u níet verder geïnformeerd wenst te worden, kunt u dit ook via dat mailadres aangeven.

 

 

 

Met vriendelijke groet en graag tot ziens!

 

Team Wonen wonen@s-hertogenbosch.nl    gemeente ’s-Hertogenbosch www.s-hertogenbosch.nl

 


Dit bericht is alleen voor de geadresseerde. Hebt u dit bericht onterecht ontvangen? Laat u dit dan weten aan de afzender. Verwijdert u het bericht dan ook uit uw postbus. De gemeente 's-Hertogenbosch is zo zorgvuldig mogelijk bij het voorkomen van virussen. U dient zelf te controleren of er geen virussen in de bijlage(n) zitten.
Gemeente 's-Hertogenbosch https://www.s-hertogenbosch.nl