Bijeenkomsten energielandschap

Bijeenkomsten visie energielandschap

Klimaatneutraal 2050
In 2016 heeft de gemeenteraad van s’-Hertogenbosch de doelstelling vastgesteld om in 2050 een klimaatneutrale gemeente te zijn. Om dit te realiseren moet er veel energie worden bespaard, en veel energie worden opgewekt. Duurzame energie opwekken kan met windmolens en met zonnepanelen.

Visie energielandschap
Er melden zich steeds meer initiatieven bij de gemeente ‘s-Hertogenbosch voor zonnepanelenvelden en windturbines. Om een antwoord te formuleren op deze initiatieven, stelt de gemeente de visie energielandschap op. Deze gaat over het gehele grondgebied van de gemeente. Hierin zal worden beschreven op welke plekken in de gemeente ruimte is voor opwekking van duurzame energie en welke randvoorwaarden hieraan verbonden zijn. De visie gaat verder dan alleen energie, Het geeft een beeld van de wijze waarop het landschap er in de toekomst uit kan gaan zien. En hoe energieopwekking gekoppeld kan worden aan zaken als natuur en ontwikkelingen in de landbouw.

De bijeenkomsten
Tijdens de bijeenkomsten die plaatsvinden op 31 januari en op 7, 18 en 25 februari gaat de gemeente voor het eerst met bewoners en organisaties in gesprek over de visie energielandschap. De avonden worden ingericht in de vorm van een ‘markt’, waar informatie over diverse onderwerpen wordt gegeven. Dit zijn onderwerpen zoals: energietransitie, duurzame energie en natuur en de wijze waarop windturbines en zonnevelden in het landschap kunnen passen. Ook wil de gemeente graag uw mening horen. We vragen iedereen om met ons mee te denken. Dit doen we bijvoorbeeld door u in verschillende spelvormen voor de dilemma’s van de verschillende duurzame oplossingen te stellen.
De Visie Energielandschap vormt het overkoepelende kader, waaraan de gemeente initiatieven voor de productie van duurzame energie kan toetsen. De visie gaat aangeven wat de kansen in het hele buitengebied van de gemeente zijn voor het plaatsen van windturbines en zonneparken.

Kom wanneer u hier meer over wilt weten of  ideeën over hebt naar één van de vier identieke informatiebijeenkomsten!

datum locatie adres
31 januari     Bestuurscentrum ’s-Hertogenbosch Achter het Stadhuis 5-7
7 februari Gemeenschapshuis De Meent  Prins Bernhardplein 10 Nuland
18 februari Sociaal-Cultureel Centrum De Biechten Vincent van Goghlaan 1, ‘s-Hertogenbosch
25 februari Windkracht5, de Groote Wielen Deltalaan 140, Rosmalen

De bijeenkomsten starten om 19:00 uur en duren tot 21:00 uur. U bent vanaf 18:45 uur welkom.
Dit is niet de enige keer dat de gemeente bewoners gaat spreken. Wanneer een globale opzet van de visie is gemaakt, gaat de gemeente opnieuw met bewoners en organisaties in gesprek.

Aanmelden of meer informatie ontvangen?
Om een indruk te krijgen van de opkomst verzoeken kunt u zich hier aanmelden voor een bijeenkomst.
Wilt u meer informatie over de bijeenkomsten of de visie? Neem dan contact op met Johan van Heumen of Stef Tomesen.

Relatie tot ‘Verkenning Rosmalense Polder’
In de Rosmalense polder zijn er initiatiefnemers met plannen voor windturbines en zonneparken. Het kan daarbij gaan om enkele tientallen windturbines verdeeld over het grondgebied van de gemeenten ‘s-Hertogenbosch en Oss.
Het is belangrijk dat de gemeente bekijkt of en op welke manier er ruimte is voor het plaatsen van windmolens en zonnepanelen. Daarmee moet er een antwoord komen op een aantal vragen. Passen windmolens en zonnevelden in het landschap? Hoeveel dan? Onder welke voorwaarden staan we ze toe? Wat vinden mensen die in en om het gebied wonen belangrijk? Daarbij kijken we ook naar de kwaliteit van landbouw, water, natuur en recreatie. En of we op die vlakken kunnen verbeteren.
De verkenning tweede fase duurzame energie Rosmalense, Lithse en Geffense polder wordt door de gemeente uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Oss en de provincie Noord-Brabant. Deze verkenning doorloopt een afzonderlijk en deels parallel traject. Ook in dit traject wordt nadrukkelijk de participatie gezocht met omwonenden, organisaties en andere stakeholders. Daarvoor volgen later informatiebijeenkomsten.