Nieuwsbrief wijkraad juni 2019

Zondag 30 juni 2019
Nieuwsbrief wijkraad juni 2019

 

Nieuws van de wijkraad Rosmalen-Oost/Kruisstraat

Ook dit jaar worden de data waarop de wijkraad openbare vergaderingen belegd op deze kalender vermeld. Het afgelopen jaar is een aantal geplande vergaderingen, vanwege onvoldoende bespreekpunten of onvoldoende informatie over lopende onderwerpen, niet doorgegaan. Voor informatie over het al dan niet doorgaan van geplande vergaderingen, de agenda en vergaderlocatie  is het daarom altijd raadzaam van tevoren onze website te raadplegen. Op de website wordt diverse informatie aangeboden zoals data, agenda’s en verslagen van vergaderingen, informatie over actuele onderwerpen en bijeenkomsten/activiteiten van belang voor inwoners van Kruisstraat. Daarnaast is er op de website een mogelijkheid om u aan te melden om per e-mail nieuwsberichten van de wijkraad te ontvangen ( waaronder aankondigingen van vergaderingen). Wij nodigen u uit eens een kijkje te nemen op de website www.wijkraadkruisstraat.nl

 

Seniorencontactmiddagen

Na een onderbreking van ruim een jaar is de seniorencontactmiddag dankzij de inzet vanuit “ Op de Kruisstraat”  weer van start gegaan. In mei vond een eerste druk bezochte middag in het oude schoolgebouw plaats met lezingen over o.a. de geschiedenis van Kruisstraat en de activiteiten die de Hevo ontplooit. Nog voor de zomervakantie werd een tweede bijeenkomst georganiseerd, waarbij naast aanbod van informatie ook voldoende ruimte was voor gezelligheid en ontmoeting. In het seizoen 2019/2020 zullen er weer verschillende seniorencontactmiddagen worden georganiseerd. Deze middagen zullen op verschillende manieren worden aangekondigd. Voor actuele informatie kan ook onze website worden geraadpleegd.

Wijkraadleden gezocht

Enkele maanden geleden hebben wij afscheid genomen van 2 wijkraadleden. Daarom zijn wij nu op zoek naar enkele inwoners van Kruisstraat of omgeving ( het werkgebied van de wijkraad) , die onze wijkraad willen komen versterken. Wil je meedenken over bv verbeteringen in de openbare ruimte, verkeersveiligheid of andere onderwerpen van algemeen belang en hierover met de gemeente in gesprek gaan/advies uitbrengen dan ben je van harte welkom. Voor nadere informatie of aanmelding kan contact worden opgenomen met de voorzitter of secretaris. Contactgegevens zijn te vinden op onze website.