Leden wijkraad

Leden Wijkraad Kruisstraat

Voorzitter:
Gerard Beentjes
Blokkenweg 3
5247NE Rosmalen
073-5229385

Secretaris:
Gerrie Heijmans
Vliertwijksestraat 43
5243 RG Rosmalen
073-5219603

Lid:
Rene Timmermans
Eerste Polderweg 4
5249PT Rosmalen

Lid:
Bart van Gerven
Eikenhof 13
5243RJ Rosmalen

Notulist:
Mandy Heijmans

 

Wijkmanager:
Rutger Janssens

Adviseur Wijkraad:
Sjef van Creij